خندهء میکنیم از ته دل ، دیگران از خندهء ما خندشون می گیره !

ولی افسوس خندهء ما از درد است ،  آنان نمیدانند خنده ء

ما از چیست و بدون آنکه بدانند میخندن ،و ما از دردمان میرنجیم

و  آنان باز به ما میخندن...!

................................................................................

سلام از همه ء دوستان عذر خواهی میکنیم واسه این وقفه

زمانی که افتاد...!

و شما به ما میخندید!؟

ابلیس پاک دامن ...هه هه...!

 

/ 35 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فی فی

گفته بودم منم دل دارم؟؟؟؟؟

مامانی

سلام اگه با تبادل لینک موافقی خبرم کن

تو کافری؟[سوال]

Mina

ابلیس هه هه مسخره [زبان]

Mina

هویجوری !!!!!! چرا جواب نمیدی؟///////

Mina

[بغل][نیشخند][چشمک]