به جرم عاشقی ما را کافرمی خوانند

خدایا اگر عاشقی کفر است دوزخت

گوارایمان باد

/ 90 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
narcisse

از شمام ممنون که اومدید[گل]

شهــــرزاد

¶¶ . . ¶¶¶ ..¶¶¶ . . . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶سلااااااام. . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶خووووبی؟؟؟ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ .¶¶¶¶¶ . .

ارمیتا

سلام خیلی زیبا بود بی نهایت......باهاتون موافقم......منم اپ کردم خوشجال میشم نظرتون رو بدونم[گل]

آیدا

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ! همین دیگه !!

درسا

بابا این که مال سه دهه پیشه[قهقهه][قهقهه][قهقهه]